Księgi przychodów i rozchodów

Prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych jest wymogiem formalnym spoczywającym na każdej osobie prowadzącej działalność gospodarczą. Skala działalności determinuje możliwość wyboru jednej z form prowadzenia tej ewidencji – jednoosobowa działalność gospodarcza oraz małe podmioty gospodarcze mogą rozliczać się na zasadach uproszczonych, prowadząc księgę przychodów i rozchodów.


Księga przychodów i rozchodów to nic innego jak pojedyncza księga rachunkowa, w której dokonuje się ścisłej rejestracji wszelkich przychodów pochodzących ze sprzedaży towarów lub usług, a także wydatków zapisywanych w księdze po dokonaniu transakcji. Na podstawie przepisów prawnych każdy przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia KPiR ma możliwość wyboru formy elektronicznej pod warunkiem:

  • posiadania pisemnej instrukcji obsługi programu rachunkowego,
  • zapewnienia wglądu w treść dokonywanych zapisów oraz możliwość wydrukowania wszystkich danych w porządku chronologicznym, zgodnych ze wzorem księgi,
  • zapisywaniu danych na magnetycznych nośnikach informacji lub w inny sposób gwarantujący ich bezpieczne gromadzenie.

Te udogodnienia znacznie obniżają koszty prowadzenia takiej ewidencji. Wymagają jednak odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.

 

Zaufaj fachowej księgowej

Skontaktuj się z nami, jeżeli nie masz czasu ani ochoty na zgłębianie tajników prowadzenia księgowości w uproszczonej formie KPiR. Nasze biuro rachunkowe weźmie na siebie obowiązek dokonywania wszelkich rozliczeń z urzędami skarbowymi oraz ZUS-em, a Ty będziesz miał czas na rozwijanie swojej firmy.